logo


Звіт роботи школи за 2016-2017 навчальний рік

Середня загальноосвітня школа № 62 м. Києва – загальноосвітній навчальний заклад комунальної форми власності,який підпорядковується управлінню освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, діє на підставі власного Статуту.СЗШ№62 м. Києва – це заклад освіти з правом юридичної особи, що забезпечує потреби громадяну повній загальній середній освіті, в якій поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології. Школа передбачає вивчення двох іноземних мов – англійської та німецької, забезпечує опанування комп’ютерних технологій з 2-го класу, в 10-11 класах впроваджується мультипрофільне навчання.Загальноосвітній навчальний заклад був організований в 1926році.Юридична адреса середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 62:Україна, 02095 м. Київ, вул. Княжий затон, 17-в, тел.(044)573-71-11, телефон/факс (044)573-78-46;Адреса Web-сторінки:www.school62.kiev.ua E-mail:62school@ukr.net.Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем водну зміну,за кабінетною системою.У навчальному закладі визначена українська мова навчання.СЗШ № 62має у своєму складі класи початкової, базової та старшої школи, групи продовженого дня,мультипрофільненавчанняу10-11класах.У школі у 2016-2017 навчальному році діяло 27класів, у яких станом на 31.05.2017р. навчалося 777учнів.1-4-х класів – 14, в них учнів 409; 5-9-х класів – 10, в них учнів 292; 10-11-х– 3, вних учнів 76.Педагогічним колективом школи було вивчено соціальний статус родині складено соціальний паспорт. Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

Без імені

Аналіз діяльності навчального закладу дозволяє визначити стан навчально-виховної роботи як позитивний та окреслити основні напрями удосконалення навчально-виховної роботи, перспективи розвитку.

Керівництво школи здійснюють:

Бумагіна Оксана Арсентівна –  директор школи, вчитель історії, педагогічний стаж 20 років, учитель вищої категорії, педагогічне звання учитель-методист.

Присєвок Наталія Василівна – заступник директора школи   з   навчально-виховної   роботи, вчитель математики, педагогічний стаж 23 роки, учитель вищої категорії, педагогічне звання учитель-методист.

 Ларшина Олена Василівна – заступник директора школи з навчально-виховної роботи, вчитель математики, педагогічний стаж 49 років, учитель вищої категорії, педагогічне звання учитель-методист.

Скакун Надія Петрівна – заступник директора школи з виховної роботи, вчитель історії та правознавства, педагогічний стаж 21рік, учитель вищої категорії.

Кріпак Ольга Степанівна – заступник директора з адміністративно-господарської роботи, загальний  стаж роботи 44роки, на посаді заступника директора з вересня 2015 року.

Педагогічний колектив СЗШ № 62 складається з 60 чол., з них:

 • основних працівників – 60;
 • працюють за сумісництвом–1.

учителів  –  відмінників освіти України – 4.

Педагогічні працівників мають освіту:

 • вищу – 61;
 • середню спеціальну – 0.

Станом  на   01.09.2016  р.  СЗШ  №   62     укомплектована педагогічними кадрами, в наявності вакансії вихователя ГПД.

Склад педагогів за кваліфікацією:

 • Спеціаліст вищої категорії –26;
 • Спеціаліст першої категорії –6;
 • Спеціаліст другої категорії – 10;
 • Спеціаліст – 19;
 • Вчитель-методист – 4;
 • Старший учитель –10.

Освіта та спеціальність учителів відповідає займаним посадам.

Наведені дані свідчать про результативність роботи шкільної адміністрації з підбору та оптимізації розстановки педагогічних кадрів упродовж останніх  років.

 

1

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над науково-методичною проблемою: «Впровадження особистісно-орієнованого підходу в процесі формування мотивації навчальної діяльності учнів та виховання в них загальнолюдських якостей» через впровадження інтерактивних та проектних технологій в навчально-виховний процес з метою підвищення ефективності праці вчителів та формування життєвих компетентностей учнів.

Однією  з   форм  методичної  роботи  в   школі  є   робота  шкільних методичних об’єднань, які організовано працюють під керівництвом:

22

Головні зусилля членів науково-методичної ради та керівників шкільних методичних об’єднань були зосереджені на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їх професійної майстерності, створення творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що сприятиме оптимізації навчально-виховного процесу в школі.

На засіданнях педагогічної ради і предметних методичних об’єднань,

на інструктивно-методичних нарадах, батьківських зборах, на засіданнях шкільної ради та учнівської ради підводилися підсумки та обговорювалися питання роботи школи над проблемою та виконанням тих завдань, що були визначені як основні. Першочергово увагу було направлено на реалізацію Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства” тощо.

СЗШ № 62 бере активну участь в дослідно-експериментальній роботі за темою «Упровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі» (департамент освіти і науки, молоді та спорту КМДА, наказ №814 від 30.10.2013).

З метою впровадження інновацій у навчально-виховному процесі, в школі працюють три комп’ютерних класи, впроваджуються мультимедійні та інформаційно-комунікативні технології.

Збільшується кількість учнів та класів, які беруть участь у вивченні спеціальних курсів і факультативів, успішно працюють шкільні гуртки та спортивні секції. Школа співпрацює з ДЮСШ «Дарниця», ДЮСШ «Стрімкий м’яч», ДЮСШ «Перможець», ДЮСШ №18, ДЮСШ «Чемпіон». Також налагоджена співпраця з Українським державним центром туризму та краєзнавства та КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання».

У мікрорайоні школи розташовані житлові багатоповерхові будинки, невеликі підприємства сфери обслуговування, декілька дошкільних навчальних закладів, інженерна гімназія та гімназія “Київська Русь”, СШ№ 314, СШ № 329 ім. Г. Гонгадзе, ШДС “Осокорки”.

СЗШ № 62 єдина загальноосвітня школа в мікрорайоні. Контингент учнів школи можна охарактеризувати як складний, що вимагає серйозних зусиль з боку педагогічного колективу для організації  навчально-виховного процесу. Збільшується кількість дітей, які потребують посиленої уваги. Все це ускладнює можливості привернути резерви оточення щодо удосконалення навчально-виховного процесу. Разом з тим результати роботи свідчать, що педагогічний   колектив   школи   успішно   вирішує   завдання   навчання   і виховання громадян України у відповідності з вимогами сучасної освіти.

Адміністрація  СЗШ № 62 тримає на постійному контролі питання стану роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму під час навчально-виховного процесу.

Виконання правил безпеки життєдіяльності й охорони праці можливе за умов дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, єдиних вимог до учнів, відповідальності вчителів за життя і здоров’я дітей. Регламентують цю діяльність колективу школи законодавчі, нормативні та інструктивні матеріали з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки.

Відповідно до річного плану роботи СЗШ № 62, з метою виховання патріота України, забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів та обдарувань, розумових та фізичних здібностей; відродження духовності  як способу формування особистості у школі педагогічним колективом була проведена належна робота по залученню дітей до організованих форм дозвілля.

У 2016-2017 н.р. колектив школи налагодив співпрацю з Авдіївською середньою загальноосвітньою школою І-ІІ ступенів №1. Учні школи провели благодійні ярмарки, кошти з яких були використані для надання допомоги школярам Авдіївки.

Впродовж навчального року в школі проходили зустрічі з учасниками АТО, учасниками революції гідності, ветеранами Другої світової війни.   Аналізуючи виховну роботу в школі за 2016-2017 навчальний рік, слід відзначити, що педагогічний колектив для успішного здійснення виховного процес у активно залучав обдаровану молодь до участі у загальношкільних, районних та міських заходах.

У школі створено необхідні умови для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти дітьми та молоддю мікрорайону. Для учнів 1-4-хкласів було створено шість груп подовженого дня.

 Учні мають все необхідне для отримання базової та повної загальної середньої освіти: кабінети, підручники, наочні посібники. Працюють бібліотека, їдальня, майстерні, комп’ютерні класи. Спортивні зали школи знаходяться в стадії ремонту, але діє стадіон та спортивні майданчики. Потребує поповнення матеріальна база школи, обладнання кабінетів фізики, біології та хімії не відповідає вимогам сьогодення та потребує оновлення.

Адміністрація та педагогічний колектив школи працюють над залученням до навчання дітей шкільного віку, покращенням успішності учнів школи, аналізуванням причин невідвідування занять учнями та запобіганням цих негативних явищ: відбуваються зустрічі учнів з працівниками поліції; проводяться спільні (адміністрація школи, класоводи та класні керівники,представники батьківських комітетів класів) рейди в сім’ї дітей, які опинилися в скрутних життєвих ситуаціях; налагоджена співпраця з Ювенальним сектором превенції Дарницького РУНП та службою в справах дітей та молоді Дарницького району м. Києва.

Збоку адміністрації школи ведеться контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. У закладі заведено загальношкільний журнал обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступниками директора, класними керівниками, за необхідністю розглядаються на нарадах при директорові, педрадах, радах профілактики, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. У школі один раз на місяць проводяться засідання ради профілактики правопорушень.

Педагогічний колектив школи продовжує роботу над створенням дієвої системи пошуку обдарованих дітей, відпрацюванням та впровадженням ефективних методик креативного розвитку  учнів. Основна мета педколективу – організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб “незагубити” жодної дитини, дати можливість розкрити все найкраще, закладене природою, сім’єю, сформувати громадянина, який зможе без особливих проблем увійти в соціум, матиме високий інтелектуальний та моральний потенціал.

Внутрішкільний контроль за станом викладання предметів, рівнем засвоєння навчальних програм та якістю навчальних досягнень учнів здійснюється впродовж навчального року відповідно до плану роботи школи.

Результати контролю обговорюються, узагальнюються на засіданнях методичних об’єднань вчителів, нарадах при директорові та заступниках директора, відображені у відповідних наказах.

Аналізуючи   стан    успішності   учнів   2-11-х   класів   у    2016-2017 навчальному році, слід зазначити:

1)високий рівень знань мають – 37 учнів;

2)достатній рівень –294учнів;

3)середній рівень – 300 учнів;

4)початковий рівень –28учнів.

1

При аналізі   якості успішності по   предметах було   виявлено, що найбільш високий рівень знань учні показали з  фізкультури, трудового навчання, української мови та літератури¸ музики. Серед предметів з найбільшою кількістю учнів, які засвоїли програмовий матеріал на початковому  рівні – математика,  природознавство,  біологія,  історія, географія, фізика, англійська мова.

Впродовж жовтня 2016 року у школі був проведений шкільний етап учнівських олімпіад з базових дисциплін. Переможці шкільного етапу представляли школу на районному  етапі учнівських олімпіад і посіли призові місця:

Українська мова та література

 1. Тишкевич Ольга, 7 клас – ІІІ місце;
 2. Жираткова Альона, 11 клас – І місце.

Зарубіжна література

 1. Тихомирова Єлизавета, 7 клас –ІІІ місце;
 2. Малашенко Анастасія, 10 клас – ІІІ місце;
 3. Жираткова Альона, 11 клас – ІІІ місце.

Астрономія

 1. Гаража Валерія, 11 клас – ІІІ місце.

Історія

 1. Зарудний Володимир, 8 клас – ІІІ місце;
 2. Шуточкін Владислав, 9 клас – ІІІ місце.

Трудове навчання

 1. Коваленко Андрій, 11 клас – І місце.

Математика

 1. Іванова Катерина, 6 клас – ІІІ місце.

Фізика

 1. Тишкевич Ольга, 7 клас – ІІІ місце.

Лінгвістика

 1. Тишкевич Ольга, 7 клас – ІІІ місце.

Правознавство

 1. Голоднюк Анастасія, 9 клас – ІІІ місце;
 2. Жираткова Альона, 11 клас – ІІІ місце.

Хімія

 1. Тишкевич Ольга, 7 клас – ІІ місце.

 У школі відбувся шкільний етап XVII Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика, а призерами районного етапу стали Тишкевич Ольга, 7 клас (ІІ місце) та Жираткова Альона, 11 клас (ІІІ місце). Також учні школи стали призерами районного етапу VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка  – Арнаут Евеліна, 7 клас (ІІ місце), Гаража Валерія, 11 клас (ІІІ місце).

         У 2016-2017 навчальному році науково-дослідницька робота школярів була відмічена призовими місцями на районному етапі захисту науково-дослідницьких робіт МАН:

Відділення наук про Землю

секція географії та ландшафтознавства

 1. Гаража Валерія, 11 клас – І місце;
 2. Костенко Анастасія, 11 клас – ІІ місце;
 3. Коцюруба Юрій, 11 клас – ІІ місце;
 4. Скирда Анастасія, 9 клас – І місце;
 5. Сабатюк Анастасія, 9 клас – ІІІ місце.

Відділення іноземної філології та світової літератури

секція зарубіжної літератури

 1. Жираткова Альона, 11 клас – ІІІ місце.

Відділення української філології та мистецтвознавства

секція української мови

 1. Жираткова Альона, 11 клас – І місце.

Відділення математики

секція прикладної математики та моделювання

 1. Гаража Валерія, 11 клас – ІІІ місце.

Якісно підготувати учнів до конкурсів та олімпіад вчителі: Сміхун Н.В., Грабчак О.С., Бортіна О.Р., Кравченко А.К. Донець А.Є., Кокошкіна І.М., Булика А.М., Присєвок Н.В., Скакун Н.П., Бумагіна О.А., Матлавська Л.Б., Поночовна І.В.

На засіданнях шкільних методичних об’єднань вчителів школи обговорювалося питання підвищення шляхів якості знань та, в разі потреби, надання методичної допомоги молодим педагогам.

Складовою частиною здорового способу  життя є  правильне харчування. За організацією харчування учнів здійснюється систематичний адміністративний  та педагогічний контроль.

Організація харчування в школі здійснюється відповідно до розпорядження ДРДА № 157 від 14.03.2016 р.,наказів управління   освіти   Дарницької   районної   в   місті   Києві   державної адміністрації та наказів по школі.

Згідно з поданими документами видаються накази щодо організації харчування учнів-пільговиків.

З метою посилення контролю за якістю продуктів харчування та продовольчої сировини і роботою працівників харчоблоку, згідно наказів по школі створені: комісія з бракеражу та комісія громадського контролю за якістю харчування учнів, які проводять рейди-перевірки (результати роботи оформлюються актами).

У школі затверджено графік харчування учнів, чергування вчителів у їдальні. Учні 1-4-х класів та діти пільгових категорій школи забезпечуються безкоштовним харчуванням.

11111

Харчування дітей забезпечується  фірмою «Понтем.УА.» Сніданки та гарячі обіди готуються з урахуванням двотижневого   циклічного меню  одноразового харчування, затвердженого директором фірми «Понтем.УА.», погодженого держспоживслужбою та директором школи.  Асортимент продукції в буфеті відповідає додатку9ДСанПіН5.5.2.008-01.

У школі є медичний кабінет, але існує вакансія медичної сестри та дієтсестри.

Учням навчального закладу працівниками КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Дарницького району   м. Києва” своєчасно були зроблені профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень.

На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010р. №682 “Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів”, спільного наказу МОЗ України та МОН України від 20.07.2009р. № 518/674, на підставі довідок про стан здоров’я учнів та з метою організації занять з фізичної культури з дітьми, які за станом здоров’я відносяться до спеціальної медичної групи, підготовчої групи, або взагалі звільнені від занять з фізичного виховання, всі учні школи були розподілені на групи з фізичного виховання.