logo


Розклад уроків

Розклад в стадії наповнення.

Прос��мо вибачити за тимчасові незручності.

 • Розклад занят�� 1-А класу на II семестр 2013 року

  Понеділок

  поч урок каб
  1 08:30 Читання
  2 09:25 Письмо
  3 10:25 Математика
  4 11:20 Комп’юте. азбука

  Вівторок

  поч урок каб
  1 08:30 Математика
  2 09:25 Фізкультура
  3 10:25 Музика
  4 11:20 Читання
  5 12:25 Письм��

  Середа

  поч урок каб
  1 08:30 Читання
  2 09:25 Письмо
  3 10:25 Математика
  4 11:20 Фізкультура
  5 12:25 Англiйська мова

  Четвер

  поч урок к��б
  1 08:30 Читання
  2 09:25 Письмо
  3 10:25 Природознавс.
  4 11:20 Основи здоров’я

  П’ятниця

  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� поч урок каб
  1 08:30 Математика
  2 09:25 Фі������культура
  3 10:25 Природознавс.
  4 11:20 Образотворче мистецтво
  5 12:25 Трудове навчання
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • Р������зк��ад занять 4-А класу ����а II се��е����р 2013 р��ку

  ��онеділо��

  поч урок каб
  1 08:30 Читання
  2 09:25 Математика
  3 10:25 У��ра��нс����ка мова
  4 11:20 Фізкультура
  5 12:25 Основи здоров’я

  Вівторок

  ��� поч урок к��б
  1 08:30 ��итання
  2 09:25 Математика
  3 10:25 Англiйська мова
  4 11:20 Українська мо��а
  5 12:25 ��н����орм��тик������

  С��реда

  поч урок каб
  1 08:30 Читання
  2 09:25 Укра��нська мова
  3 10:25 Математика
  4 11:20 Музика
  5 12:25 Фізкультура

  Ч��тв��р

  ��� поч урок к������
  1 08:30 Українська мова
  2 09:25 Природа
  3 10:25 ��осі��сь��а мова
  4 11:20 Фізкул��тура
  5 12:25 Малювання

  П’ятниця

  поч урок к����������б
  1 08:30 Чи��ан��я
  2 09:25 Ма��ематика
  3 10:25 Англiйсь��а мова
  4 11:20 ��р����ма��янс��к�� осві��а
  5 12:25 Праця
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • Розклад занять 6-А класу на II семестр 2013 року

  Понеділок

  поч ур��к каб
  1 08:30 Математ��ка
  2 09:25 Основ���� здоров’я
  3 10:25 Світова література
  4 11:20 Фі����культур��
  5 12:25 ������н������iйсь��а мо��а
  6 13:25 Українська література

  Вівтор��к

  поч урок каб
  1 08:30 Українська мо��а
  2 09:25 Пр����р��д����������������з������авс.
  3 10:25 Математика
  4 11:20 Німецька мова
  5 12:25 Г����ографiя
  6 13:25 Вс��світн�� ����сторія

  С����ре����а

  ��������� поч урок каб
  1 08:30 ��атема��ика
  2 09:25 Св��то��а літерату������а
  3 10:25 Російська мова
  4 11:20 ����нглiйська мова
  5 12:25 О��разотворче м������тецтво
  6 13:25 М��зика

  Четвер

  поч урок каб
  1 08:30 М��тематика
  2 09:25 Тр��дове н����чанн��
  3 10:25 Україн��ька мова
  4 11:20 Німецька мова
  5 12:25 Ге��графiя
  6 13:25 Класна го��ина

  П’ятниця

  поч урок каб
  1 08:30 Етика
  2 09:25 Українська літерат����а
  3 10:25 Фі��к��льтура
  4 11:20 Українська мова
  5 12:25 А����глiйсь��а мова
  6 13:25 Всесвітня і��торі����
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE
 • ADD_CONTENT_HERE